Projekt

Projekt Pravo u Svakodnevici doprinosi zajedničkim vrijednostima, građanskom angažmanu i sudjelovanju ističući osnovnu pravnu pismenost kao jednu od kompetencija potrebnih da pojedinac bude aktivan:na u svojoj demokratskoj zajednici na svim razinama.

Projekt vidi temeljnu pravnu pismenost i promicanje iste u obrazovanju i drugim obrazovnim okruženjima kao preduvjet za kvalitetan demokratski sustav u EU-u i zemljama članicama. Samo građani i građanke koji:e poznaju i razumiju osnovna načela i pravne pojmove, mogu u potpunosti promicati demokraciju, poduprijeti vladavinu prava i štititi temeljna ljudska prava.

Projekt je komplementaran s nekoliko globalnih ciljeva održivog razvoja, posebice sa SDG br. 4 (Kvalitetno obrazovanje) i SDG br. 16 (Mir, pravda i snažne institucije). U širem kontekstu, projekt doprinosi SDG-u br. 5 (Rodna ravnopravnost) i SDG-u br. 10 (Smanjenje nejednakosti). Osnaživanjem škola i nastavnika:ca u temeljnoj pravnoj pismenosti pridonosimo kvaliteti obrazovanja te miru, pravdi i snažnim institucijama u demokratskim društvima.

Ciljevi

Kompetencijski okvir pravne pismenosti

U suradnji s pravnim stručnjacima, nastavnicima:cama i učenicima:cama će se identificirati pravni pojmovi za ove dobne skupine koje će biti okupljene u kompetencijskom okviru.

Izrada materijala za učenje

Usmjerenost na izradu materijala za podučavanje i učenje o pravnoj pismenosti za nastavnike i učenike. Izradom ovih materijala dobit ćemo jasni prikaz osnovnih pravnih pojmova potrebnih u svakodnevnom životu ciljnih skupina.

Implementacija izrađenih materijale o pravnoj pismenosti u školskim sredinama

Nakon odabira škola koje će sudjelovati u projektu, dobit ćemo povratne informacije od nastavnika:ca koji pohađaju Program stručnog osposobljavanja nastavnika:ca. Kroz školske projekte koje su izradili učenice i nastavnici, kombinacijom digitalnih alata, udžbenika i testiranja MOOC-a, oživjet će pripreme za pravno opismenjavanje na praktičnoj razini.

Podizanje svijesti o pravnoj pismenosti

Podizanje svijesti o pravnoj pismenosti i rezultatima projekta kroz događaje uživo i virtualno u svim partnerskim zemljama.

Objectives

Kompetencijski okvir pravne pismenosti

U suradnji s pravnim stručnjacima, nastavnicima:cama i učenicima:cama će se identificirati pravni pojmovi za ove dobne skupine koje će biti okupljene u kompetencijskom okviru.

Izrada materijala za učenje

Usmjerenost na izradu materijala za podučavanje i učenje o pravnoj pismenosti za nastavnike i učenike. Izradom ovih materijala dobit ćemo jasni prikaz osnovnih pravnih pojmova potrebnih u svakodnevnom životu ciljnih skupina.

Implementacija izrađenih materijale o pravnoj pismenosti u školskim sredinama

Nakon odabira škola koje će sudjelovati u projektu, dobit ćemo povratne informacije od nastavnika:ca koji pohađaju Program stručnog osposobljavanja nastavnika:ca. Kroz školske projekte koje su izradili učenice i nastavnici, kombinacijom digitalnih alata, udžbenika i testiranja MOOC-a, oživjet će pripreme za pravno opismenjavanje na praktičnoj razini.

Podizanje svijesti o pravnoj pismenosti

Podizanje svijesti o pravnoj pismenosti i rezultatima projekta kroz događaje uživo i virtualno u svim partnerskim zemljama.

Rezultati

Kompetencijski okvir pravne pismenosti

Nastavni materijali za učenje i poučavanje

Školski projekti