Rezultati

Kompetencijski okvir pravne pismenosti

Kompetencijski okvir je ključni dokument koji će u projektu biti temelj za razvitak daljnjih projektnih rezultata. Kompetencijski okvir će se također koristiti kao komunikacijski i zagovarački alat prema ciljnim skupinama, lokalnim, regionalnim, nacionalnim vlastima i dionicima na europskoj razini, za podizanje svijesti o važnosti pravne pismenosti kao ključnog dijela građanskog obrazovanja.

Taj okvir može funkcionirati na svim razinama od lokalne do europske, u formalnom i neformalnom obrazovanju te u obrazovanju odraslih ili radu s mladima. Prema potrebi kompetencijski okvir može biti smjernica u izradi sličnih dokumenata za visoko obrazovanje.

Also available in: ENFRITPT

Synthesis reports

Available in: ENHRFRITPT

Nastavni materijali za učenje i poučavanje

Primarna ciljna skupina su nastavnici i nastavnice u osnovnim i srednjim školama koji:e će biti opremljeni znanjem i materijalima o osnovnim pravnim pojmovima. Uz to, moći će osvijestiti i koristiti pravne norme u svakodnevnom životu. Sekundarne ciljne skupine su učenice i učenici, kojima će projekt kombiniranjem digitalnog i praktičnog materijala približiti temeljne pravne strukture i koncepte u njihovim iskustvima.

Vrsta rezultata:

  • Materijal za učenje/nastavu/obuku
  • Udžbenik za učenike:ce
  • Priručnik za nastavnike: ce
  • MOOC

    Školski projekti

    Kroz ovu aktivnost nastavnici:e će dobiti potrebne kompetencije, neophodne za poučavanje pravne pismenosti.

    Uz to će kreirati školske projekte koji će omogućiti njihovim učenicima i učenicama da uče o pravu podučavajući druge, podižući svijest o važnosti pravne pismenosti. MOOC će nastavnicima:cama i učenicima:cama ponuditi prostor u kojem mogu istraživati pravne teme usmjerene na potrebe određenih dobnih skupina. Ove će aktivnosti osnažiti učenike i učenice da razumiju pravo, vrijednosti EU-a te im dati dodatnu kompetenciju da postanu aktivni:e građani i građanke.