Projekt

Kroz rezultate projekta, materijale za podučavanje i učenje, alate, ali ponajviše uz sveobuhvatnu temu pravne pismenosti, ovaj projekt promiče aktivno građanstvo i učenički osjećaj za inicijativu. Biti aktivan:na građanin:ka u demokratskom društvu znači imati građanske kompetencije, no uz to znači također znači imati određeni skup kompetencija u pravnom području.

Projekt će izraditi priručnike i nastavne planove stručnog usavršavanja za nastavnike:ice te udžbenik i e-učenje za učenike:ce o osnovnoj pravnoj pismenosti, posebno osmišljene prema potrebama 14 i 18-godišnjaka. To je ključno za podizanje svijesti o važnosti pravne pismenosti i razvijanja kompetencija koje bi svaki europski:a građanin:ka trebao:la imati.

Ciljevi

Kompetencijski okvir pravne pismenosti

U suradnji s pravnim stručnjacima, nastavnicima:cama i učenicima:cama će se identificirati pravni pojmovi za ove dobne skupine koje će biti okupljene u kompetencijskom okviru.

Izrada materijala za učenje

Usmjerenost na izradu materijala za podučavanje i učenje o pravnoj pismenosti za nastavnike i učenike. Izradom ovih materijala dobit ćemo jasni prikaz osnovnih pravnih pojmova potrebnih u svakodnevnom životu ciljnih skupina.

Implementacija izrađenih materijale o pravnoj pismenosti u školskim sredinama

Nakon odabira škola koje će sudjelovati u projektu, dobit ćemo povratne informacije od nastavnika:ca koji pohađaju Program stručnog osposobljavanja nastavnika:ca. Kroz školske projekte koje su izradili učenice i nastavnici, kombinacijom digitalnih alata, udžbenika i testiranja MOOC-a, oživjet će pripreme za pravno opismenjavanje na praktičnoj razini.

Podizanje svijesti o pravnoj pismenosti

Podizanje svijesti o pravnoj pismenosti i rezultatima projekta kroz događaje uživo i virtualno u svim partnerskim zemljama.

Objectives

Kompetencijski okvir pravne pismenosti

U suradnji s pravnim stručnjacima, nastavnicima:cama i učenicima:cama će se identificirati pravni pojmovi za ove dobne skupine koje će biti okupljene u kompetencijskom okviru.

Izrada materijala za učenje

Usmjerenost na izradu materijala za podučavanje i učenje o pravnoj pismenosti za nastavnike i učenike. Izradom ovih materijala dobit ćemo jasni prikaz osnovnih pravnih pojmova potrebnih u svakodnevnom životu ciljnih skupina.

Implementacija izrađenih materijale o pravnoj pismenosti u školskim sredinama

Nakon odabira škola koje će sudjelovati u projektu, dobit ćemo povratne informacije od nastavnika:ca koji pohađaju Program stručnog osposobljavanja nastavnika:ca. Kroz školske projekte koje su izradili učenice i nastavnici, kombinacijom digitalnih alata, udžbenika i testiranja MOOC-a, oživjet će pripreme za pravno opismenjavanje na praktičnoj razini.

Podizanje svijesti o pravnoj pismenosti

Podizanje svijesti o pravnoj pismenosti i rezultatima projekta kroz događaje uživo i virtualno u svim partnerskim zemljama.